مراحل ساخت خرس عروسکی. وسایل مورد نیاز:. - پارچه. - نخ های گلدوزی. - دکمه. - مقوا برای کشیدن الگو. - پنبه یا پشم شیشه. نحوه کار:. طرح خرس مورد نظر را چاپ کنید و یا بکشید و سپس آن را روی یک تکه کارتن قرار دهید و برش بزنید. الگوی آماده شده را روی پارچه قرار داده و به اندازه 2 سانتی متر فضای آزاد برای جای دوخت بگذارید و سپس برش بزنید (الگوی پارچه باید 2 بار بریده شود). تکه های آماده شده را به هم بدوزید و باقی مراحل را طبق تصاویر انجام دهید. مراحل ساخت خرس عروسکی (1). مراحل ساخت خرس عروسکی (2). ...

آموزش گام به گام ساخت خرس عروسکی (+تصاویر)خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکیمراحل ساخت خرس عروسکی

 

وسایل مورد نیاز:
- پارچه

- نخ های گلدوزی

- دکمه

- مقوا برای کشیدن الگو

- پنبه یا پشم شیشه

نحوه کار:
طرح خرس  مورد نظر را چاپ کنید و یا بکشید و سپس آن را روی یک تکه کارتن قرار دهید و برش بزنید.

الگوی آماده شده را روی پارچه قرار داده و  به اندازه 2 سانتی متر فضای آزاد برای جای دوخت بگذارید و سپس برش بزنید (الگوی پارچه باید 2 بار بریده شود).

تکه های آماده شده را به هم بدوزید و باقی مراحل را طبق تصاویر انجام دهید.

 

خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکی
 مراحل ساخت خرس عروسکی (1)
 
خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکی
  مراحل ساخت خرس عروسکی (2)
 
خرس عروسکی,کاردستی خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکی
  مراحل ساخت خرس عروسکی (3)
 
خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,کاردستی خرس عروسکی
  مراحل ساخت خرس عروسکی (4)
 
خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکی
  مراحل ساخت خرس عروسکی (5)
 
خرس عروسکی,ساخت خرس عروسکی,دوخت خرس عروسکی

  مراحل ساخت خرس عروسکی (6)

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه