شعر های کودکانه. زیر نور مهتاب دیدم. کبوتر آبی رنگ. با دوتا بال قشنگ. سوار شدم روی اون. رفتم توی آسمون. تا ابرها پر کشیدم. خواب خدا رو دیدم. خدا چه مهربون بود. آبی آسمون بود. شاعر: نعیمه نادری. منبع: tebyan. net.

اتل متل خواب دیدملالایی برای کودکان

شعر های کودکانه

 

اتل متل خواب دیدم

 

اتل متل خواب دیدم
زیر نور مهتاب دیدم

کبوتر آبی رنگ
با دوتا بال قشنگ

سوار شدم روی اون
رفتم توی آسمون

تا ابرها پر کشیدم
خواب خدا رو دیدم

خدا چه مهربون بود
آبی آسمون بود


شاعر: نعیمه نادری

منبع: tebyan.net

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه