مجموعه : گوناگون. به گزارش ایران ناز،این قندها با اولین چاپگر سه بعدی که قادر به اکسترود کردن محیط خوراکی است ایجاد شده اند. البته خوردن چنین قندهای زیبایی واقعا سخت است اما چاپگرهای سه بعدی تولید این قندها را هم مانند حبه های ساده آسان کرده اند. البته در این آزمایشگاه اشکالدیگری هم مانند جمجمه و تزیینات کیک ساخته شده که تصاویر آنها را در زیر مشاهده می کنید. حبه های شیرینی که اشکال هندسی شدند. هنرمندی جذاب و دیدنی با حبه قند!.

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

مجموعه : گوناگون
اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

به گزارش ایران ناز،این قندها با اولین چاپگر سه بعدی که قادر به اکسترود کردن محیط خوراکی است ایجاد شده اند. البته خوردن چنین قندهای زیبایی واقعا سخت است اما چاپگرهای سه بعدی تولید این قندها را هم مانند حبه های ساده آسان کرده اند.

البته در این آزمایشگاه اشکالدیگری هم مانند جمجمه و تزیینات کیک ساخته شده که تصاویر آنها را در زیر مشاهده می کنید.

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

حبه های شیرینی که اشکال هندسی شدند

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

هنرمندی جذاب و دیدنی با حبه قند!

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

اشکال پیچیده و دیدنی در شیرین ترین حبه دنیا !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه