مجموعه : تاریخ و آثار باستانی. موزه دیدنی ایتالیا با انگشت اشاره گالیله توریست های زیادی را به این مکان می کشاند. انگشت اشاره «گالیله» که در موزه گالیلهدر فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود که تصاویر جالبی از آنرا مشاهده می کنید. بنا به گزارش ایران ناز: گالیله، دانشمند مشهور ایتالیایی بود که توانسته است با تلسکوپ ساخته دست خود، آسمان‌ها را رصد کند و جزئیات سطح ماه را مشاهده کند. او در سال 1610 میلادی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان، از سوی کلیسا محاکمه شده است.

انگشت اشاره گالیله در موزه ایتالیا ! (عکس)

مجموعه : تاریخ و آثار باستانی
انگشت اشاره گالیله در موزه ایتالیا ! (عکس)

موزه دیدنی ایتالیا با انگشت اشاره گالیله توریست های زیادی را به این مکان می کشاند.

انگشت اشاره «گالیله» که در موزه گالیلهدر فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود که تصاویر جالبی از آنرا مشاهده می کنید.

بنا به گزارش ایران ناز: گالیله، دانشمند مشهور ایتالیایی بود که توانسته است با تلسکوپ ساخته دست خود، آسمان‌ها را رصد کند و جزئیات سطح ماه را مشاهده کند.

او در سال 1610 میلادی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان، از سوی کلیسا محاکمه شده است.

انگشت اشاره گالیله در موزه ایتالیا ! (عکس)

انگشت اشاره گالیله در موزه ایتالیا ! (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه