مجموعه : گوناگون. ایران ناز : یک زن هندی با بدنیا آوردن کودک ۶. ۷ کیلوگرمی، مادر بزرگ‌ترین نوزاد تاریخ هند لقب گرفت. این کودک که فرزند نهم خانواده‌ به حساب می‌آید در سلامت کامل به سر می‌برد. مادری در هند نوزادیبا وزن ۶. ۷ کیلوگرم به دنیا آورد. با وجود سایز بزرگ این کودک، عمل زایمان تنها در ۱۵ دقیقه انجام شد و مادر و نوزاد در سلامت کامل به سر می‌برند. مادر این کودک فردوس خاتون ۳۶ ساله است که از لحاظ فیزیکی در شرایط نرمال به سر می‌برد. در حالی که ۸ فرزند قبلی فردوس خاتون در خانه به دنیا آمد ...

بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس

مجموعه : گوناگون
بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس

ایران ناز : یک زن هندی با بدنیا آوردن کودک ۶.۷ کیلوگرمی، مادر بزرگ‌ترین نوزاد تاریخ هند لقب گرفت. این کودک که فرزند نهم خانواده‌ به حساب می‌آيد در سلامت کامل به سر می‌برد.

بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس


مادری در هند نوزادیبا وزن ۶.۷ کیلوگرم به دنیا آورد. با وجود سایز بزرگ این کودک، عمل زایمان تنها در ۱۵ دقیقه انجام شد و مادر و نوزاد در سلامت کامل به سر می‌برند. مادر این کودک فردوس خاتون ۳۶ ساله است که از لحاظ فیزیکی در شرایط نرمال به سر می‌برد.

بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس

در حالی که ۸ فرزند قبلی فردوس خاتون در خانه به دنیا آمده بودند به دلیل ابعاد بزرگ این کودک، همسر خاتون، قادر رضای ۴۰ ساله مجبور شد تا وی را سریعا به بیمارستان منتقل کند. دکتر آنجانا گوپتا، که این پسر را به دنیا آورده، می‌گوید:

او یک معجزه است. در ۲۱ سال تجربه‌ی کاری، هرگز با چنین اتفاقی روبرو نشده بودم. باور این موضوع که توانسته‌ایم نوزادی با این وزن را به راحتی به دنیا بیاوریم واقعا سخت است. عمل زایمان او تنها ۳ دقیقه به طول انجامید. به دلیل وزن زیاد او را نمی‌توانستم در دستانم بگیرم. این نوزاد حقیقتا پسر زیبایی است.

بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس

او در ادامه می‌افزاید:
با این که ابتدا نوزاد مشکلات تنفسی داشت اما حالا او و مادرش هر دو در سلامت کامل هستند. در کمال تعجب مادر او نیز از بیماری دیابت رنج نمی‌برد، بیماری که در غالب موارد باعث این گونه اتفاقات عجیب می‌شود.

بزرگ ترین نوازد تاریخ به دنیا آمد ! + عکس


با توجه به وزن نامتعارف این نوزاد، پزشک‌ها در حال حاضر او را تحت نظر دارند اما به احتمال زیاد وی طی ۵ روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه