مجموعه : تاریخ و آثار باستانی. معرفی تنها خانمی که بر سرزمین امپراطوری مقدس ریاست را برعهده داشت. به گزارش ایران ناز، 20 اکتبر سال1740 ماریا ترزا Maria Theresa (ماری ترز، ماریا تریسیا 1717 ـ 1780) رئیس امپراتوریمقدس شد (شامل بیشتر سرزمین های کاتولیک نشین اروپا به پایتختی وین و مورد حمایت پاپ). ماری ترز همچنین تنها زنی از خانواده هابسبورگ اتریش بود که امپراتور شده بود. او که چهل سال بر این امپراتوری پهناور حکومت کرد 23 ساله بود که پادشاه شده بود. ماری ترز زنی مقتدر بود که موفق شد بر این امپ ...

تنها زن جذابی که امپراتور شد (عکس)

مجموعه : تاریخ و آثار باستانی
تنها زن جذابی که امپراتور شد (عکس)

معرفی تنها خانمی که بر سرزمین امپراطوری مقدس ریاست را برعهده داشت.

به گزارش ایران ناز، 20 اكتبر سال1740 ماريا ترزا Maria Theresa (ماري ترز، ماريا تريسيا 1717 ـ 1780) رئيس امپراتوريمقدس شد (شامل بيشتر سرزمين هاي كاتوليك نشين اروپا به پايتختي وين و مورد حمايت پاپ). ماري ترز همچنين تنها زني از خانواده هابسبورگ اتريش بود كه امپراتور شده بود.

تنها زن جذابی که امپراتور شد (عکس)

او كه چهل سال بر اين امپراتوري پهناور حكومت كرد 23 ساله بود كه پادشاه شده بود. ماري ترز زني مقتدر بود كه موفق شد بر اين امپراتوري از پراگ و بوداپست و تا اسپانيا و ايتاليا و ايالات جنوبي و شرقي آلمان و نيز اتريش و همچنين بسياري از مناطق يوگوسلاوي حكومت كند و مخالف و معارض نداشته باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه