راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

مجموعه : گوناگون
راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

مراحل استفاده از کپسول آتش نشانی به شرح زیر است:

 

۱ – پین ضامن کپسول را بکشید

 

۲ – بن آتش را با سر لوله (در بعضی کپسولها شیلنگ و در بعضی دیگر پودر پاش )نشانه گیری کنید .

 

۳- اهرم عملکرد را برای تخلیه مواد داخل کپسول فشار دهید .

دوستان توجه کنید تجربه ثابت کرده اهرم یا ضامن را نباید بصورت یکباره و ممتد فشار دهید بلکه بصورت مقطع و چند باره میبایست عمل تخلیه کپسول آتش نشانی صورت بگیرد.

 

۴ – با سر لوله به شکل جاروب کردن آتش ، مواد خاموش کننده را به بن آتش بپاشید .

 

به این مطالب نیزتوجه کنید :
به هنگام حادثه دستپاچه نشید و خونسرد باشید.
منبع برق و گاز را قطع کنید .
در هوای آزاد پشت به باد بایستید .
فقط بن آتش را هدف بگیرید.
انشاالله هیچ گونه اتفاق نا گواری برایتان نیفتد .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه