مجموعه : گوناگون. بزرگترین فاجعه انسانی در طول تاریخ جهان. تصاویر قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا که در مقبره الشهدای مکهمکرمه دفن شده اند.

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

مجموعه : گوناگون
قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

بزرگترین فاجعه انسانی در طول تاریخ جهان

تصاویر قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا که در مقبره الشهدای مکهمکرمه دفن شده اند.

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه