لطیفه های کودکانه. برق مجانی. معلم: فرق میان برق آسمان و برق خانه چیست؟. دانش آموز: فرقشان این است که برق آسمان مجانی است، ولی برای برق خانه باید پول داد. دیوانه ها. دو دیوانه به هم رسیدند یکی با دست خورشید را نشان داد و گفت: به نظر تو این خورشید است یا ماه؟. دیوانه دومی گفت: نمی دانم، من هم مثل تو در این شهر غریبم. پسر: مامان! یک لطیفه تعریف می کنی؟. مادر: حرف نزن بچه! بیا کمکم کن فرش ها را بشوییم. پسر: ها ها ها، چه لطیفه قشنگی. زبان خارجی. کودک اولی: اگر گفتی ژاپنی ها به گوساله چه می گویند ...

لطیفه با نمکلطیفه های جالب,لطیفه های حنده دار

لطیفه های کودکانه

 

برق مجانی
معلم: فرق میان برق آسمان و برق خانه چیست؟
دانش آموز: فرقشان این است که برق آسمان مجانی است، ولی برای برق خانه باید پول داد.


دیوانه ها
دو دیوانه به هم رسیدند یکی با دست خورشید را نشان داد و گفت: به نظر تو این خورشید است یا ماه؟
دیوانه دومی گفت: نمی دانم، من هم مثل تو در این شهر غریبم.  

 

 لطیفه با نمک
پسر: مامان! یک لطیفه تعریف می کنی؟
مادر: حرف نزن بچه! بیا کمکم کن فرش ها را بشوییم.
پسر: ها ها ها، چه لطیفه قشنگی


زبان خارجی
کودک اولی: اگر گفتی ژاپنی ها به گوساله چه می گویند؟
کودک دومی: معلوم است می گویند: نینی گاوا

 

منبع:tebyan.net

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه